Download MorphOS kompatibilního software

Poslední aktualizace: 10.03.2022


Software > Programování:

Název programu CPUVydáno LicenceHP Popis
AmiBlitz3 3.31 RC268k20.05.2009Freeware programovací jazyk pro AmigaOS 3.x, AmigaOS 4.x a MorphOS. Navazuje na populární BlitzBasic2 a v mnoha ohledech ho vylepšuje: přímá podpora FPU a další optimalizace kódu, propracovanější IDE rozhraní nebo také pomocí tzv. TK_Includes (Thilo Koehler), tj. funkce pro GUI rozhraní, 2D/3D grafiku, podpora zvuku pomocí AHI a streamování, TCP-IP, atd.
AmigaE 3.3a68k28.10.1997FreewareHPprogramování jazyk E
AmigaPython 2.068k31.10.2000OpenSource programovací jazyk Python (patch 2.01)
AutoDocReader 1.6.5PPC
68k
21.12.2010FreewareHPprohlížeč autodocs, hlavičkových souborů C a jiných textových souborů
BinToC 2.13PPC
68k
28.05.2006FreewareHPpřevod binárních programů do zdrojových kódů v C
bin2c 1.1PPC21.10.2004FreewareHPkonverze jakýchkoliv binárních dat do C zdrojového kódu
Bison 2.3PPC28.12.2006OpenSourceHPGNU Bison - parser generátor
byacc 1.9 20070509PPC16.11.2007OpenSourceHPBerkeley Yacc (yet another compiler-compiler), LALR(1) parser generator
CatchHit Nov 2008 PPC06.11.2008FreewareHPMorphOS hit interceptor
Cubic IDE DemoPPC
68k
25.11.2008Komerční integrované vyvojové prostředí pro AmigaOS a MorphOS
CVS 1.12.11PPC02.02.2006FreewareHPCVS (Concurrent Versions System) pro správu verzí programů
Debug 1.1PPC24.07.2008FreewareHPovládání nastavení Exec debug nastavení z příkazové řádky
DIL Dev 1.5PPC09.11.2008Freeware Device Intervation Layer, průzkum disku, vývojářský balík
Distributed LISP PPC Freeware programovací jazyk LISP jako sdílená knihovna
DOC++ 3.4.10PPC03.12.2004OpenSourceHPgenerátor dokumentace pro C, C++, IDL a Java - výstup v TeX i HTML
E Compiler X 2.3.1PPC
68k
13.10.2013OpenSourceHPECX, programovací jazyk E (MorphOS ELF)
E Compiler X Src 2.3.1PPC
68k
13.10.2013OpenSourceHPzdrojový kód ECX
emptyhandler 1.0PPC09.12.2008OpenSource ukázka filehandleru, vytváří prázdné soubory
FindModule 2.368k24.05.2007FreewareHPE, hledá funkci OS nebo CONST nebo cokoliv jiného ve Vaší databázi modulů
FlexCat 2.17PPC03.04.2015OpenSourceHPprogram pro tvorbu katalogů a kódu pro manipulaci s nimi, podpora velkého množství programovacích jazyku (ARexx, Asm, C, E, Modula, Oberon,...)
FreePascal 2.0.4PPC28.08.2006OpenSourceHPprogramovací jazyk Pascal
GCC 2.95.4-7PPC20.11.2006OpenSource programovací jazyk GNU C/C++ (MorphOS ELF)
GCC 4.0.3-1PPC12.11.2006OpenSource GNU C/C++ programovací jazyk (MorphOS ELF)
GCC 2.95.3PPC14.05.2007MorphOSHPoficiální gcc aktualizace pro MorphOS SDK
GD 2.0.10PPC28.12.2006FreewareHPgrafická knihovná pro rychlé vytváření obrázků
GG binutils 2.13.1-5PPC11.03.2005OpenSource binutils MorphOS port hlavně pro použití s GCC 2.95.4 s AltiVec podporou
GG binutils 2.9.1PPC14.05.2007MorphOSHPoficiální update GG binutils pro MorphOS SDK
git 1.6.0.2PPC20.09.2008OpenSourceHPopen-source systém pro správu verzí souborů, jehož cílem je vysoká rychlost i při správě velmi velkých projektů
Hollywood For Cubic 1.1PPC
68k
26.04.2009FreewareHPHollywood balíček pro Cubic IDE
HuC 3.21PPC09.01.2007OpenSourceHPC kompiler pro vytvareni her pro PC Engine
HWP_RebelSDL 1.1PPC
68k
27.09.2020FreewareHPSDL pro Hollywood
ChocolateCastle 0.7PPC13.10.2010OpenSource nástroj pro zjednodušení tvorby MUI a Reggae tříd v grafickém prostředí MUI, open source, autor: Grzegorz Kraszewski
IRA 2.09PPC
68k
06.03.2018OpenSource MC680x0 reassembler
Jam 2.5PPC05.10.2005OpenSourceHPautomatický překlad zdrojových kódů, náhrada Make
Lemon 1.0PPC16.12.2008OpenSourceHPLALR(1) parser generátor
libctrace 0.3PPC23.12.2006Freeware knihovna pro výpis volání pro analýzu kódu programu
libfreetype2 2.3.2PPC13.03.2007OpenSourceHPvývojářské soubory pro knihovnu Freetype2
libpng 1.2.15PPC15.01.2007OpenSourceHPknihovna pro PNG spolu ze Zlib, který se stará o kompresi a dekompresi
libprofile 0.15PPC08.03.2007Freeware komplexní profiler pro analýzu kódu programu
Library Examples 1.0PPC09.01.2005OpenSource příklady zdrojových kódu MorphOS nativních knihoven
librosprite 0.0.1PPC10.12.2008OpenSource načítá RISC OS sprite soubory
Libsndfile 0.0.28PPC28.07.2004OpenSource knihovna pro čtení a zápis zvukových souborů
libxml2 2.6.22PPC18.08.2006OpenSourceHPXML parser a toolkit
LISP 68k Freeware programovací jazyk LISP
LittleCms Dev 3.0PPC03.01.2009OpenSourceHPmalá optimalizovaná knihovna pro správu barev - soubory pro vývojáře
logTool 2.6PPC27.05.2009FreewareHPzobrazení ladícího výstupu, možnost zvýrazňování, firewire support, vyžaduje PowerTerm 50.70 (MUICON)
LogTool 1.10PPC09.02.2007FreewareHPzobrazení ladícího výstupu, moznost zvýrazňování (dříve AnaLOGuer)
Lua 5.2.1PPC20.06.2012OpenSourceHPprogramovací jazyk
MAD 0.47PPC01.08.2015Freeware PowerPC assembler debugger. Autor Matthew Gundry.
Make 3.81PPC16.02.2005OpenSourceHPGNU Make pro automatický překlad zdrojových kódů
makedepend X11R7.0-1.0.0PPC30.12.2007OpenSourceHPvytváření závislostí v makefile souborech
MapMasterDX 1.2PPC27.12.2007FreewareHPvytváření map pro 2D hry, mapmasterdx2.jpg
MorphOS SDK 1.0PPC24.11.2004MorphOSHPvývojové prostředí (GCC, G++) a dokumentace (MorphOS ELF), obsahuje i grep apod.
MorphOS SDK 3.16 (20220309)PPC09.03.2022MorphOSHPMorphOS 3.16 Software Development Kit (GCC, C++), včetně editoru zdrojových kódů Scribble, Lua interpreter
MorphOS 2.1 System Includes PPC14.09.2008FreewareHPbalík s MorphOS 2.1 systemovými include soubory (pro MorphOS SDK)
MUI Royale 1.7PPC
68k
01.10.2017FreewareHPplugin pro Hollywood, který umožňuje vytvořit MUI GUI
MUIBuilder 2.3PPC18.01.2010Freeware builder pro grafické rozhraní MUI
MUIPlus PPC08.10.2004FreewareHPC++ wrapper classes pro MorphOS MUI
NetSurf 2.0 SrcPPC
68k
18.01.2009OpenSourceHPMorphOS verze zdrojových kódů webového prohlížeče NetSurf 2.0
Numeric 24.2PPC27.03.2007OpenSourceHPnumerické rozšíření pro Python
Objc 3.2.7PPC26.09.2005OpenSource Object kompiler
Object Browser 1.2PPC
68k
19.11.2008FreewareHPObject Browser / System Explorer
OpenAL PPC21.05.2007OpenSourceHPmultiplatformní 3D audio API
OpenJPEG 1.3PPC17.02.2009OpenSourceHPknihovna pro JPEG 2000 napsaná v jazyce C
OpenPCI SDK 2.1PPC29.02.2008FreewareHPOpenPCI2 vývojářský kit
pcre.library 0.2PPC05.03.2005OpenSourceHPPerl knihovna pro regulární výrazy s ARexx podporou
pcx.decoder 51.5PPC26.12.2007FreewareHPdekóduje ZSoft PCX obrázky, aktualizace pro Reggae-D
Perl 5.6.1PPC05.09.2004Freeware programovací jazyk Perl
PGU 0.10.1PPC08.03.2007OpenSourceHPpyGame Utilities - herni knihovny, GUI a nastroje (level editor) pro Python
PIL 1.1.7 SVN r10PPC11.06.2010OpenSourceHPPython imaging library - práce s obrázky přes Python
PortablE r6 betaPPC
68k
11.12.2015FreewareHPkompiler AmigaE se spoustou vylepšení, podporuje AmigaOS 3, AmigaOS 4, AROS, MorphOS, Windows
PostgreSQL 6.3.2PPC30.08.2005OpenSource databázový systém, dříve známy jako Postgres/Postgres95
PowerD 0.31PPC
68k
01.08.2010Freeware programovací jazyk D, podpora MorphOS
PowerSDL SDK 16.1PPC22.12.2013OpenSource SDL (Simple DirectMedia Layer) vývojářský kit pro MorphOS
PowerSDL SRC 16.1PPC22.12.2013OpenSource knihovna Simple DirectMedia Layer (SDL) - zdrojové kódy
pth 2.0.7PPC20.04.2008OpenSourceHPGNU Pth - The GNU Portable Threads, portovatelná vlákna
Pygame 1.9.1PPC11.06.2010OpenSourceHPmodul pro programování her v jazyku Python a SDL, vyžaduje MorphOS 2.x a Python2.5 r134 nebo lepší
PyMUI 0.6 SVN r254PPC12.02.2012FreewareHPPython knihovna pro MUI
Python 3.2.2 r176PPC25.02.2012OpenSourceHPprogramovací jazyk Python
Python 2.5.4 r165PPC13.02.2012OpenSourceHPprogramovací jazyk Python
RenderLib 40.8PPC
68k
21.03.2005Freeware knihovna pro zpracování obrázků
Reslib 0.4PPC28.07.2006Freeware knihovna pro detekci úniků paměti
Return To Castle Wolfenstein - source code 06.07.2011OpenSourceHPReturn to Castle Wolfenstein, zdrojový kód MorphOS verze
Ruby 1.9.0PPC16.02.2007OpenSourceHPinterpretovaný skriptovací jazyk
Sashimi 1.8.1PPC30.03.2009FreewareHPzachycení ladícího výstupu pro sériový port (náhrada Sushi)
ScuiLib 0.6 betaPPC
68k
01.03.2008Freeware GUI knihovna pro Hollywood
SDLBasic PPC18.06.2006OpenSourceHPmalý a efektivní Basic interpreter
searchprogdir 1.00PPC02.01.2011Freeware pomůcka pro identifikaci cesty k Vašemu programu
sge2d 0.9.2PPC21.12.2012OpenSource SDL Game Engine
SimpleCat 3.22PPC
68k
31.01.2011FreewareHPnástroj pro tvorbu katalogů, obdoba CatComp
SPatch 6.51 rel. 4PPC
68k
15.08.2007OpenSource klon SAS Patch pro binární soubory
Splint 3.1.2PPC24.01.2009OpenSourceHPnástroj pro statistické kontrolování programů v jazyce C pro bezpečnostní díry a chyby v kódu
Storm C PPC
68k
 KomerčníHPvývojové prostředí, programovací jazyk C
StormWizard 2.268k KomerčníHPbuilder pro grafické rozhraní GUI
Subversion 1.5.2PPC16.09.2008OpenSourceHPspráva revizí souborů, nástupce RCS/CVS
SWI Prolog 2.9.1068k19.05.1998Freeware programovací jazyk Prolog
TinyGL SDK PPC30.08.2005OpenSourceHP3D API kompatibilní s OpenGL
Triton 2.0PPC20.02.2006OpenSourceHPvytváření Triton GUI
vbcc 0.9bPPC05.08.2011FreewareHPoptimalizovaný ISO C kompiler (MorphOS ELF)
vdappc 1.3PPC06.04.2008OpenSource PowerPC disassembler
vlink 1.2fPPC
68k
14.07.2009OpenSourceHPmultiplatformní linker pro různé formáty souborů
Wierd PPC29.09.2005OpenSourceHPprogramovací jazyk Wierd
Wipeout 1.33PPC15.06.2009OpenSource ladící utilita pro paměťové alokace
zLib 1.2.3PPC28.12.2006OpenSourceHPkompersní software, soubory pro vývojáře, autoří: Jean-loup Gailly a Mark Adler


Zpět na seznam software

2004-2016 © Lukáš Stehlík (Luky)
Czech PowerPC User Group